Kanalizační poklopy a mříže

Definice tříd zatížení podle ČSN EN 1433


 

Třída A 15
dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty

 

Třída B 125
chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy

 

Třída C 250
chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny

 

Třída D 400
jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy

 

Třída E 600
neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích

 

Třída F 900
zvláštní plochy, např. letištní plochy

 

 

Kruhové poklopy z tvárné litiny

Kruhové poklopy ze šedé litiny s betonovou výplní

Čtvercové poklopy z tvárné litiny

Poklopy z polyuretanu vodotěsné, plynotěsné

Poklopy pro zadláždění

Poklopy z kompozitního materiálu

Mříže ze šedé litiny s betonem

Mříže z tvárné litiny

Odvodňovací žlaby

Plastové mříže